Endring av eksisterende bevilling

Endring av eksisterende bevilling

 • Selskapet endrer eiere eller gjør endringer i eierandeler

  Hvis det er et aksjeselskap, må du legge ved revisorbekreftet aksjeeierbok. 

 • Du utvider arealet inne eller ute

  • For serveringsbevilling: legg ved en beskrivelse av arealet.
  • For serverings- og skjenkebevilling: legg ved plantegning og adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må du også legge ved tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt.
  • For salgsbevilling: legg ved beskrivelse av arealet og adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må du legge ved tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt
    
 • Du har bevilling serverings- eller skjenkebevilling innendørs, og søker om uteservering
  • For serveringsbevilling: legg ved beskrivelse av arealet
  • For serverings- og skjenkebevilling: legg ved plantegning, adkomstdokumenter og godkjenning etter plan- og bygningsloven.
    
 • Du søker om utvidet tid inne og ute: ingen krav til dokumentasjon.

  (Utvidet tid betyr åpningstid for et serveringssted som ikke skjenker alkohol. For et sted som skjenker alkohol betyr det både åpnings- og skjenketid. Skjenkingen skal alltid slutte en halvtime før stedet stenger, slik at gjestene får drukket ut. Utvidet tid kan gjelde inne, ute eller både inne og ute).
   
 • Stedet har fått ny daglig leder for en serveringsbevilling
  legg ved bekreftelse på at ny daglig leder har bestått etablererprøven.
   
 • Stedet har fått ny styrer
  For salgs- og skjenkebevilling: legg ved bekreftelse på at ny styrer har bestått etablererprøven og kunnskapsprøven.
   
 • Stedet har fått ny stedfortreder
  For salgs- og skjenkebevilling: legg ved bekreftelse på at ny stedfortreder har bestått kunnskapsprøven.

Hvis du endrer selskapsform (for eksempel fra ENK til AS eller fra NUF til AS) regnes det ikke som en endring. Da må du søke om ny bevilling.

Kontakt

Bevillingsmyndighet
E-post
Telefon 47 75 47 27

Ingeborg Andersen