Eierskifte og drift i overgangsperioden på tidligere eiers bevilling

Eierskifte og drift i overgangsperioden på tidligere eiers bevilling

Hvis du har overtatt et eksisterende serverings- eller skjenkested eller en dagligvarebutikk som selger øl, kan du drive videre på tidligere eiers bevilling mens du venter på at din søknad om ny bevilling behandles. Dette gjelder kun i en overgangsperiode på tre måneder og bare hvis bestemte vilkår er oppfylt.

Disse vilkårene må være oppfylt for å kunne drive på tidligere eiers bevilling i en overgangsperiode

 • Bevillingsmyndigheten må få beskjed om at det har skjedd en overdragelse av virksomheten og at du ønsker å ta i bruk tidligere eiers bevilling.
 • Du må søke om ny bevilling innen gitte, lovbestemte tidsfrister:
  • Etter serveringsloven må du søke om egen bevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.
  • Etter alkoholloven må du søke om egen bevilling innen 30 dager etter selve overdragelsen.
  • Vær oppmerksom på at du må overholde serveringslovens frist hvis du overtar et skjenkested, da et skjenkested alltid har både serveringsbevilling og skjenkebevilling.
 • Det må foreligge et rettslig suksesjonsforhold mellom tidligere og nåværende eier. En overtagelse av leieforhold til lokaler der en salgs- eller skjenkebevilling har vært utøvd er ikke tilstrekkelig.

Hva regnes som et eierskifte?

Eksempler på hva som regnes som et eierskifte:

 • Kjøps- eller salgssituasjon mellom to avtaleparter
 • Vesentlige endringer i eierandeler i selskapet som innehar bevillingen
 • Skifte mellom selskaper i samme konsern
 • Skifte av selskapsform (selv om eierinteressene helt eller delvis er de samme som før)

Hvordan søke om eierskifte?

 

Du må oppgi om du skal starte et nytt sted som ikke har bevilling eller om du skal overta og drive et eksisterende sted. 

Vedlegg som må følge søknad om eierskifte

 • Adkomstdokumenter (for eksempel leiekontrakt eller skjøte)
 • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierandeler. Revisors bekreftelse kan ikke være eldre enn seks måneder
 • Bekreftelse på bestått etablererprøve for daglig leder på stedet
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder på stedet
 • Kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse som viser når avtale om virksomhetsoverdragelse ble inngått og når overdragelsen faktisk skjedde.
 • Plantegning hvor skjenkearealet er tydelig skravert og angitt med størrelse i meter gange meter.

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Hvis søknaden din ikke er endelig behandlet innen tre måneder, kan kommunen utvide overgangsperioden fra tre til fire måneder. Kommunen har ikke adgang til å utvide denne perioden utover fire måneder.

Lover og regler

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder.

Kontakt

Bevillingsmyndighet
E-post
Telefon 47 75 47 27

Ingeborg Andersen