Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Lag og organisasjoner

Lag og organisasjoner

Her får du oversikt over lag og organisasjoner i Molde. Vi arbeider med løsningen!