Alexandraparken

Alexandraparken

Parken ligger nedenfor Quality Hotel Alexandra i Molde sentrum. Alexandraparken har tradisjoner som parkområde helt tilbake til etableringen av Moldes første turisthotell i 1883.

Alexandraparken fikk sin nåværende form i 1954. Hagearkitekt Njål Bele laget en plan for den Alexandraparken vi i hovedsak ser i dag, mens det er foretatt noen endringer med bruk av nye arter og en vekselbruk av stauder, sommerblomster, busker og roser. Det ble gjort en omfattende rehabilitering i 2002 med skiferstein og bruk av klatreroser i tårn.

Parken representerer litt av mangfoldet som tidligere kjennetegnet de store private hagene i Molde og som har gitt byens rykte som blomsterby.

Kart