Sanger

Sanger

Moldesangen

Hvor Atlanterhavet slår mot Romsdals kyst,
fjorden det har gravet dypt i klippens bryst.
Der hvor fjelle golde står mot stormens gny,
:/:blomsterkranset Molde ligger trygt i ly:/:

Vennlig staden smiler mot det blanke speil,
hvorpå skibe iler frem med hvite seil.
Grønn sig hever stranden frem av vannets glans.
:/:Rundt om billedranden går en sølverkrans:/:

Spillende med stråler snor sig fjorden inn.
Romsdalshorn sig måler hist med Vengetind.
Når mitt øye skue all den skjønnhet kan
:/:må vel hjertet lue for mitt fødeland:/:

Ja vi elsker dette landet

Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem,
elsker, elsker det og tenker på vår far og mor,
:/:og den saganatt som senker drømme på vår jord:/:

Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud!
Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett,
:/:har den Herre stille lempet, så vi vant vår rett:/:

Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet det av nød til seir,
:/:også vi, når det blir krevet, for dets fred slår leir!

Fedrelandssalmen

Gud signe vårt dyre fedreland
Og lat det som hagen bløma!
Lat lysa din fred frå fjell til strand
Og vetter for vårsol røma!
Lat folket som brøder saman bu,
Som kristne det kan seg søma.

No er det i Noreg atter dag
Med vårsol og song i skogen.
Om sædet enn gror på ymist lag,
Det brydder då etter plogen.
Så signe då Gud det gode såd,
Til groren en gong vert mogen!

Småbarnas nasjonalsang

Vi ere en nasjon vi med,
Vi små en alen lange.
Et fedreland vi frydes ved,
Og vi, vi ere mange.
Vårt Hjerte vet, vårt øye ser
Hvor godt og vakkert Norge er;
Vår tunge kan en sang blant flere
Av Norges æressange.

Mer grønt er gresset intetsteds,
Mer fullt av blomster vevet
Enn i det land hvor jeg tilfreds
Hos mor og far har levet.
Jeg vil det elske til min død,
Ei bytte det hvor jeg er fød`,
Om man et paradis meg bød
Av palmer oversvevet.