MOVE - behandlingstilbud for unge

MOVE er et strukturert behandlingstilbud for unge mellom 15-25 år som har utfordringer knyttet til rus.

Hvem kan få tilbudet? 

Trenger du hjelp til å takle utfordringer med rus, og er mellom 15-25 år? Vi kan hjelpe deg i prosessen mot en rusfri hverdag.

Hva tilbyr vi

MOVE følger et fast oppsett med 12 strukturerte samtaler og oppfølging i 6 måneder i etterkant av samtalene. Innholdet i MOVE baserer seg på metoder som kognitiv​ atferdsterapi, motiverende intervju og læringsbaserte element. Det legges stor vekt på motivasjon og at du selv skal medvirke. MOVE tar utgangspunkt i ditt behov og mål​ og baserer seg derfor på samarbeid mellom deg og din kontaktperson.  

Hvordan jobber vi?

Du vil først møte til en kartleggingssamtale. I kartleggingen forsøker vi å få en oversikt over hva som ligger bak rusbruken og undersøker hva rusen gir eller tar bort. Vi​ snakker blant annet om sosial-, psykisk- og fysisk helse. Slik kommer vi inn på områder som kan være vanskelig i livet. Det kan for eksempel være konflikt med foreldre,​ psykiske vansker, mobbing eller sinneproblematikk.  Etter kartlegging blir det satt opp en behandlingsplan som blir fulgt nøye.   ​

Slik søker du

Du søker via søknadsskjema, eller via din kontaktperson i tjenesten.

Fyll ut søknadsskjemaet og beskriv din situasjon, så finner vi ut hvilke tjenester som kan passe for deg.

Du kan søke selv eller en pårørende med fullmakt kan søke for deg. Lenke til samtykkeerklæring finnes i søknadsskjemaet.

Søknadsskjema 

Søknadsskjemaet krever pålogging med for eksempel BankId på mobil. Skjemaet fylles ut og sendes inn elektronisk.

Hva koster det? 

  • Tilbudet er gratis

Hva skjer videre?

Når vi har mottatt søknaden, tar vi kontakt med deg.

Vi sender deg et kartleggingsskjema som du kan svare på før du møter til første samtale. I løpet av de første samtalene finner vi sammen ut hva som er best hjelp for deg.

Kontakt

Psykisk helse- og rustjenester
Telefon 90 11 66 60

Telefontid: 8-12