Småjobben Midsund

Hva tilbyr vi?

Småjobben kombinerer arbeidstrening for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet og drift av Småjobben. Vi tilbyr vår arbeidskraft til samfunnsnyttige arbeidsoppgaver som ikke utføres av det ordinære næringslivet, som gressklipping, snømåking, klipping av hekk, ryddejobber og andre små jobber. Vi driver også Make brukthandel Midsund. 

Har du behov for å få utført små jobber, ta kontakt! 

Har du lyst til å jobbe hos oss?

Snakk med din kontaktperson i kommunen eller ta direkte kontakt med oss om du har et ønske om å jobbe hos oss.

Kontaktpersoner

Ole Jonny Orvik, arbeidsleder, telefon 922 63 885

Gro-Anita Mundal, avdelingsleder, telefon 974 94 501

Åpningstider

Tirsdag og torsdag kl. 11 - 15

Adresse

Bukthaugvegen 2, 6475 Midsund