Migrasjonshelse

Migrasjonshelse er et helsetilbud for alle flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente. Tilbudet er også for deg uten fastlege, eller som har svært lang reiseveg til fastlege. 

Hvem kan få tilbudet?

Er du flyktning, asylsøker eller familiegjenforente kan du ta kontakt med migrasjonhelse. Tilbudet er også for personer uten fastlege.

Hva kan du få hjelp til?

Vi tilbyr helseundersøkelser, hvor du får helsehjelp fra sykepleier og lege.

Tuberkuloseundersøkelse

Kommer du fra et land med høy forekomst av tuberkulose, eller kan ha vært i kontakt med en smittet person er du pliktig til å teste deg for tuberkulose. 

De som er pliktig å teste seg for tuberkulose

Du er pliktig til å teste deg for tuberkolose dersom du:

  • kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose og skal være i Norge i mer enn tre måneder.
  • har mistanke om at du er smittet av tuberkulose eller har vært i risiko for å bli smittet.
  • de siste tre år har oppholdt deg i mer enn tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose og skal jobbe med barn, pleietrengende eller syke. 
  • har vært i kontakt med personer med smittsom lungetuberkulose.

Plikt til å gjennomgå turberkuloseundersøkelse - Lovdata

Hva koster det?

Det er gratis å teste seg for tuberkulose hvis du mistenker du er smittet. Trenger du en attest, så må du betale for det.

Prisliste, tuberkuloseattest – ikke smittevern
Type Pris
Tuberkuloseattest, ikke smittevern 200 kr

Hvordan bestiller du time?

Se kontaktinformasjon her. Telefonen er åpen på tirsdag og torsdag kl. 09.00 - 11.00. Husk å ikke oppgi sensitive personopplysninger på e-post. 

Se også

Les om hvilke land som har høy forekomst av tuberkulose.

Kontakt

Edda Lavik
sjukepleiar
E-post
Mobil 90 26 38 32
Marit Teigen Hauge
assisterende kommuneoverlege
E-post

Åpningstider

Telefontid
Tirsdag og torsdag kl. 09.00 - 11.00. 

Adresse

Postadresse: 
Gotfred Lies Plass 4, 6413 Molde

Oppmøtested:
(inne på legevakta, samme ingang som Kirkebakken legesenter)

Kart