Kommunal bolig

Kommunal bolig

Du kan søke om leie av kommunal gjennomgangsbolig om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp.

Hva tilbyr vi?

Kommunen kan stille med en 

Hvem kan få tilbudet?

Prioriterte grupper er blant annet:

  • vanskeligstilte
  • ressurssvake
  • eldre
  • personer med nedsatt funksjonsevne
  • ungdom i etableringsfasen

Hva koster det?

Pris i henhold til husleiekontrakt.

Før du flytter inn må du betale et depositum som tilsvarer 6 måneders husleie. 

Søknadsskjema

Søknadsskjema for kommunale utleieboliger
Utskriftsvennlig versjon (PDF, 51 kB)

Spørsmål om leieforhold

Hvis du leier en kommunal bolig og har spørsmål om kontrakt, faktura eller ønsker å melde om feil eller mangler ved boligen, kontakter du Molde Eiendom KF.

Kontakt

Tildeling og koordinering ekspedisjon
E-post
Mobil 90 21 19 80

Kontaktskjema

Telefontid 13.00-15.00

Besøkstid 13.00-15.00

Åpningstider

13.00-15.00

Adresse

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde