Godkjenning av barnehager og skoler etter helselovgivningen

Godkjenning av barnehager og skoler etter helselovgivningen

Alle nyetableringer eller endringer av eksisterende barnehager eller skoler skal godkjennes av kommunene i hht Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Det er eiers ansvar å søke om godkjenning.

Virksomheter som gir tilsyn og omsorg for barn under opplæringspliktig alder, plikter å søke godkjenning når

  1. virksomheten er regelmessig og flertallet av barna oppholder seg der mer enn 20 timer i uka
  2. antall barn som er tilstede samtidig er 10 eller flere når barna er tre år eller eldre, eventuelt fem eller flere når barna er under tre år og
  3. tilsynet utføres mot godkjenning

Virksomheter som tilfredsstiller gjeldende krav til barnehager har rett til godkjenning.

Adresse

Molde kommune, sektor for helse- og omsorg

ved stab for samfunnsmedisin
Rådhusplassen 1
6413 Molde