Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Godkjenning av barnehager etter helselovgivningen

Godkjenning av barnehager etter helselovgivningen

Alle nyetableringer eller endringer av eksisterende barnehager skal godkjennes av kommunene i hht Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Det er barnehageeiers ansvar å søke om godkjenning.

Virksomheter som gir tilsyn og omsorg for barn under opplæringspliktig alder, plikter å søke godkjenning når

  1. virksomheten er regelmessig og flertallet av barna oppholder seg der mer enn 20 timer i uka
  2. antall barn som er tilstede samtidig er 10 eller flere når barna er tre år eller eldre, eventuelt fem eller flere når barna er under tre år og
  3. tilsynet utføres mot godkjenning

Virksomheter som tilfredsstiller gjeldende krav til barnehager har rett til godkjenning.

Godkjenning av barnehager

Kontaktinformasjon

Svein Kvakland
Avdelingsingeniør
E-post
Mobil 941 57 225

Adresse

Helsetjenesten
Rådhusplassen 1
6413 Molde