Om oss

Om oss

Barnehageenheten Kvam og St. Sunniva barnehager (KvaSt).

Kvam barnehage utgjør, sammen med St. Sunniva barnehage, barnehageenheten KvaSt. Barnehagene drives ut fra felles verdier og grunnsyn, men har hver sine overordnede fokusområder.

Samtidig arbeider vi med fellesprosjekter der vi sammen går inn for å heve kompetansen på områder vi gjerne vil utvikle oss videre.

I KvaSt ønsker vi å se livet i barnehagen som en helhetlig være- og lærearena.
Ingen situasjoner eller aksjoner kan sees isolert. Det vi gjør på ett område, får konsekvenser på andre områder, enten det gjelder personalsamarbeid, foreldresamarbeid, arbeid med barnegruppa eller det enkelte barnet. Relasjoner er spesielt viktige for oss.  Barn lærer og erfarer av reaksjoner den voksne og andre barn gir på deres initiativ og signaler.  Barnas atferd utvikles i interaksjon med dets omgivelser. For å forklare atferden må den sees i den sammenhengen den opptrer i. 

Kvam barnehage

Kvam barnehage har ca 55 plasser fordelt på fire avdelinger. Det er i utgangspunktet 20 plasser på småbarnsavdelingene, 14-16 plasser på den mellomste og ca 18-20 plasser på storbarnsavdelingen.
Organiseringen endrer seg noe fra år til år, alt etter hvor mange som er skolestartere og hvordan alderssammensetningen er i barnehagen som helhet. Hver avdeling ledes av én eller flere pedagogiske ledere. 

Nærmiljø

Kvam barnehage ligger i et kupert og frodig område med bakker og berg, knauser og variert skogvekst på barnehagens lekeplass. Vi har også flate områder med sykkelvei, ballplass, sandkasser, klatrestativ, husker og små lekehus.

Utenfor barnehagen har vi kort vei til leirplassen vår i Fjøsbakken. Der ligger Fjøsbakkhytta, hvor vi kan varme oss og lage mat. Litt lengre oppe i bakken ligger Gapskratten, som er den flotte gapahuken vår. Vår, sommer og høst kan denne være utgangspunktet for lengre turer opp i skogen og fjellet, eller langs Liavegen. Et kvarter unna ligger Kringstadbukta, som er en naturperle med muligheter for undersøkelser av livet i fjæra. Liaplassen og områdene rundt Kvam Skole og Høgskolen er også hyppig besøkt.

Kvam barnehage er en typisk nærmiljøbarnehage. De fleste barna som går her, bor i området. Det finnes imidlertid foreldre fra andre deler av byen som velger Kvam barnehage fordi vi har stort fokus på natur og friluftsliv.
 

Kontakt

Gunvor Sæter
enhetsleder
E-post
Mobil 41 12 62 65
Kvam barnehage Administrasjon
Telefon 71 25 40 03

Åpningstider

7.30-16-30

Adresse

Kvam barnehage
Meekvegen 11
6411 Molde

Kart