Borgerlig vielse

Vielse

Fra 1. januar 2018 overføres borgerlig vielse fra tingretten til kommunen. I Molde kommune er det ordfører, varaordfører og personal og organisasjonssjef som står for seremonien.

Rådstua hele_300x225.pngOppsummering:

1. send inn skjemaene til skatteetaten
2. bestill tid på nett:

3. send inn prøvingsattesten til Molde kommune to uker før vielsen

 

Vielse i den nyoppussede og staselige Rådstua

Den ligger på kulturskolen og er tilgjengelig på fredager mellom 11 og 15.

Rådstua er pyntet med duk, lys og blomsteroppsats og har plass til 40 gjester.

Selve seremonien tar rundt 15 minutter.

Se ledige tidspunkt og bestill tid her

Andre steder i Molde kommune

Vielser kan også gjennomføres andre steder, og utenfor avsatt tid i Molde kommune, så lenge det ikke fører til vesentlige ulemper for vigsler. Om dette fører til økte kostnader for kommunen, må paret dekke dette.

Fyll ut bestilling og send inn, vi tar kontakt med dere så snart vi har fått saksbehandlet henvendelsen.

Hvem kan gifte seg borgerlig i Molde?

Alle innbyggere i Molde kommune og personer som ikke er bosatt i Norge, kan benytte seg av vigselstilbudet. Tilbudet gjelder også for personer som har tilknytning til Molde. Det vil si personer som enten har bodd, eller har nær slekt i Molde.
Tilbudet gjelder også personer som er innlagt på sykehus i Molde.

Før vielsen

Før vielsen kan finne sted må disse skjemaene være utfylt, og sendt til skattekontoret i Molde, om det ikke er stor pågang har de ca 14- dagers saksbehandling:

Tidligere gift, eller ønsker om å endre navn?

Prøvingsattest

Når skjemaene er sendt inn og godkjent, vil dere motta en prøvingsattest fra skatteetaten, som viser at dere oppfyller vilkårene for å bli gift.

Attesten er gyldig i fire måneder og må sendes til Molde kommune senest to uker før vielsen skal skje.

Under vielsen

Dere må legitimere dere med pass, førerkort eller bankkort med bilde.
Dere må også ha med to forlovere eller vitner over 18 år.

Etter vielsen

Molde kommune sender prøvingsattesten til Skatteetaten, de skriver ut vigselsattest og sender den til dere i posten.

Pris

Tilbudet er i utgangspunktet gratis, men fører det til økte utgifter for kommunen, må de som vil vie seg dekke dette.

Kontakt

Spørsmål kan sendes til vielse@molde.kommune.no

Eller ring Ina Rausand Olsen 71 11 15 71

 

Prøvingsattesten kan leveres i resepsjonen på rådhuset, eller sendes til:

Molde kommune
v/ Ina Rausand Olsen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Tips en venn Skriv ut