Handikap-parkering

Handikap-parkering

Er du bilfører eller passasjer og har særlige problemer med å bevege deg over lange strekninger, kan du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Tillatelsen gir deg rett til å parkere på alle oppmerkede parkeringsplasser uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den maksimale parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet). Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

For å parkere på plasser som er reservert for handikappede, må du ha parkeringstillatelse. Den må ligge lett synlig i bilens frontrute eller på solskjermen. Beviset skal kunne vises frem ved kontroll.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede


 

Adresse

Besøk:
Molde Bydrift
Plutovegen 7
6419 Molde

Post:
Molde Bydrift
Rådhusplassen 1
6413 Molde