Verksted

Verksted

Verkstedet utfører reparasjoner og vedlikehold av kommunenes biler, maskiner og utstyr. Verkstedet har en viktig rolle i ivaretagelse av driftssikkerheten og beredskapen til Molde kommune.

Verkstedet bistår ellers med fagkompetanse ved innkjøp av biler og maskiner til kommunen, og er godkjent påbygger- og traktorverksted.