Om Molde bydrift

Om Molde bydrift

Molde bydrift består av avdelingene:

Utvikling og forvaltning

Drift

Verksted

De viktigste oppgavene til Molde bydrift er å forvalte, drifte og vedlikeholde offentlige uterom. Enhetens tjenesteområder er veg, trafikk, gatelys, parker, friområder og parkering.

Molde bydrift har en sentral rolle i å ivareta byens omdømme som Rosenes by. Vi vedlikeholder 150 dekar friområder og 11 lekeplasser. Retiro friluftsområder, Alexandraparken, Reknesparken og Kringstadbukta er sentralt plasserte grøntområder i byen. I tillegg driver enheten sommervedlikehold ved uteområder på skoler og barnehager etter avtale med Molde Eiendom KF.

Molde bydrift har ansvar for det kommunale vei- og gatelysnettet. Dette utgjør ca. 220 km vei, derav 24 km gang- og sykkelvei.

Kontakt

Stine Breivik
enhetsleder
E-post
Mobil 950 18 230
Svein Inge Bøe
driftskoordinator verksted
E-post
Mobil 405 68 207
Johan Hals
avdelingsleder
E-post
Mobil 957 85 302

Adresse

Besøk:
Molde Bydrift
Plutovegen 7
6419 Molde

Post:
Molde Bydrift
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Kart