Drift

Drift

Avdelingsleder: Christopher Aase

Driftsavdelingen har ansvar for å drifte kommunenes vei, gatelys, gang- og sykkelveier, utføre skjøtsel og drift av kommunens parker og friområder og håndheve avgiftsbelagt parkering.

Driftsavdelingen består av faggruppene:

  • Vei
  • Parkering
  • Park

Kontaktinformasjon

Christopher Aase
Avdelingsleder driftsavdelingen
E-post
Mobil 402 80 748