Innstilling på oppvaskmaskin - hardhet i drikkevannet

Innstilling på oppvaskmaskin - hardhet i drikkevannet

Hardhet i kommunens drikkevann

Hardheten fra de kommunale vannbehandlingsanleggene i Molde kommune (inkl Eidsvåg og Midsund) karakteriseres som "bløtt vann".
Det kommunale drikkevannet i Molde kommune tilsvarer ca 2 °dH (tyske hardhetsgrader).

Kommunen har to grunnvannsverk som ikke faller inn under denne kategorien. Dette gjelder:

  • Eikesdal
  • Eresfjord

Molde kommune har en vannbehandling der vannets hardhet økes noe for å hindre tæring på rør og andre installasjoner. Hardhet er et mål for vannets innhold av salter, i første rekke kalsium- og magnesium-salter.

Innstilling på oppvaskmaskin

I forbindelse med installasjon av en del vaske- og oppvaskmaskiner, samt en del andre kjøkkenmaskiner, anbefales det å kontakte kommunen for å få verdier for hardhet, ofte oppgitt i °dH tyske hardhetsgrader, i Molde tilsvarer hardheten ca 2 °dH.

Bløtt og hardt vann i Norge

Regnvann og overflatevannet i Norge inneholder vanligvis få salter, og betegnes derfor som bløtt eller mykt vann, mens grunnvann som har vært i kontakt med karbonatbergarter betegnes som hardt vann.