Begrens hagevanningen

Begrens hagevanningen

Selv om det er nok vann i vannkildene må vi tenke på vannforbruket – dette skyldes kapasitet på ledningsnett og anlegg

Her er våre vanningstips til deg:

  • Unngå vannspreder. Gressplener er som regel robuste og tåler tørke.
  • Begrens bruken av svetteslange/dryppvanning.
  • Ved eventuelt langvarig tørke kan plenen få ei skikkelig ‹‹rotbløyte›› (tilsvarende 2–3 cm med vann).
  • Sjelden vanning gir robust plen med dypt rotsystem. Dermed vil plenen bli bedre rustet mot uttørking.
  • Blomster bør du gi vann regelmessig.
  • Unngå å vanne midt på dagen. Er det solskinn vil vannet fordampe. Vann heller på kvelden.
  • Dekk jorda! Gressklipp, bark e.l. holder på fuktigheten i jorda.
  • Ta vare på regnvann i f.eks. en tønne og bruk det til å vanne blomster.
  • Andre aktiviteter som bilvask, vask av husfasade og lignede bør ikke gjøres ved lav vannkapsitet.
  • Ved brannutrykning i eget område: Stopp hagevanningen, slik at det blir nok vann til slokkearbeidet.

Følger du disse rådene bidrar du til god kapasitet og sikker vannforsyning. 

Hvorfor er dette viktig?

Vannbehandlingsanleggene våre klarer ikke produsere vann fort nok, og ledningskapasiteten i enkelte områder er ikke tilstrekkelig for et så stort forbruk. Hvis forbruket fortsetter kan enkelte deler av kommunen få lavt trykk og i verste fall miste vannet. Det kan få store konsekvenser fra brannvesenet ved at de ikke får nok vann til slokking.

Foreløpig er ikke nødvendig å begrense annet enn hagevanning med spreder og vanning med svetteslange eller dryppvanning. Utenom hagevanning kan en bruke vann som normalt.

Vannspreder og svetteslange gir høyt vannforbruk

En familie på 4 bruker gjennomsnitt ca. 500-600 liter vann pr. døgn. Dersom du har på en hagespreder med normalt trykk i 3-4 timer tilsvarer dette et vannforbruk på 2500-3000 liter, altså 4-5 ganger normalt husholdningsforbruk!

Vi anbefaler også begrenset bruk av svetteslange/dryppvanning. Har du en 20 meter lang svetteslange påskrudd i 6 timer, gir det et forbruk på ca 3000 liter!

Hvor lenge må vi begrense hagevanningen?

Følg med på kommunens hjemmesider.