Drikkevann

Drikkevann

Vannbehandling

Drikkevannet skal være rent, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge.
Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk.

Molde kommune v/Molde Vann og Avløp KF har ansvar for å drifte vi 4 store vannbehandlingsanlegg og 4 mindre anlegg.

Er det sendt ut kokevarsel?

Molde by - Hindalsrøra vannbehandlingsanlegg

Anlegget leverer vann til Molde by. I tillegg ligger det en sjøledning over til Bolsøya.
Vannkildene (Moldevannet, Bergsvannet og Bårdsdalsvannet) til anlegget ligger nokså lavt over havet med tilsig fra fjell og myrområder.

På grunn at av vannet inn til vannbehandlingsanlegget er ”myrfarget”, må vannet gjennom en omfattende vannbehandling. Hindalsrøra vannbehandlingsanlegg er et såkalt ”fullrenseanlegg”. I tillegg til desinfisering med UV-bestråling blir ”myrfargen” i vannet tatt bort.

Eidsvåg - Solbjøra vannbehandlingsanlegg

Anlegget leverer vann til Eidsvåg.
Vannkilde til anlegget, Mørkvatnet, ligger nokså lavt over havet med tilsig fra fjell og myrområder.

På grunn at av vannet inn til vannbehandlingsanlegget er ”myrfarget”, må vannet gjennom en omfattende vannbehandling. Solbjøra vannbehandlingsanlegg er et såkalt ”fullrenseanlegg”. I tillegg til desinfisering med UV-bestråling blir ”myrfargen” i vannet tatt bort.

Hjelset, Kleive og Skåla - Fannefjord vannbehandlingsanlegg

Vannbehandlingsanlegget forsyner området fra Hjelset - Kleive - Skåla og Sekken. Vannet som går inn til vannbehandlingsanlegget blir tatt ut fra Kloppavatnet, som er et fjellvann.

Fannefjord vannbehandlingsanlegg har en behandlingsprosess som består av desinfisering ved hjelp av UV-bestråling. UV-bestrålingen gjør at eventuelle bakterier, virus og parasitter som er i vannet blir drept.

Midsund - Midsund vannbehandlingsanlegg

Vannbehandlingsanlegget forsyner området fra Bjørnerem - Midsund . Magerøya. Vannet som går inn til vannbehandlingsanlegget blir tatt ut fra Midsundvatnet, som er et fjellvann.

Midsund vannbehandlingsanlegg har en behandlingsprosess som består av desinfisering ved hjelp av UV-bestråling. UV-bestrålingen gjør at eventuelle bakterier, virus og parasitter som er i vannet blir drept.

Mindre vannbehandlingsanlegg

I tillegg til vannbehandlingsanleggene over drifter kommunen v/Molde Vann og Avløp KF følgende vannbehandlingsanlegg:

  • Eikesdal
  • Eresfjord
  • Meisal
  • Raudsand

Kontakt

Vegard Øverås Lied
avdelingsleder vann
E-post
Telefon 71 23 11 65
Mobil 901 93 672
Vakttelefon vann
Mobil 932 31 431

Adresse

Besøksadresse:
Molde vann og avløp KF
Plutovegen 7
6419 Molde

Postadresse:
Molde vann og avløp KF
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Organisasjonsnummer:
990 695 997