Drikkevann

Drikkevann

Vannbehandling

Drikkevannet skal være rent, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge.
Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk.

Vannet i Molde kommer enten fra Hindalsrøra vannbehandlingsanlegg eller Fannefjord vannbehandlingsanlegg.

Hindalsrøra vannbehandlingsanlegg

Anlegget leverer vann til abonnenter på strekningen fra Kringstad i vest, Sentrum, Nordbyen, Årølia og Sigerseth i øst. I tillegg ligger det en sjøledning over til Bolsøya.
Vannet som går inn til vannbehandlingsanlegget blir vekselvis tatt ut fra Moldevannet, Bergsvatnet og Bårdsdalsvatnet. Alle vannene ligger nokså lavt over havet med tilsig fra fjell og myrområder.

På grunn at av vannet inn til vannbehandlingsanlegget er ”myrfarget”, må vannet gjennom en omfattende vannbehandling. Hindalsrøra vannbehandlingsanlegg er et såkalt ”fullrenseanlegg”. I tillegg til desinfisering med UV-bestråling blir ”myrfargen” i vannet tatt bort.

Fannefjord vannbehandlingsanlegg

Vannbehandlingsanlegget forsyner området fra Hjelset - Kleive - Skåla og Sekken. Vannet som går inn til vannbehandlingsanlegget blir tatt ut fra Kloppavatnet, som er et fjellvann.

Fannefjord vannbehandlingsanlegg har en behandlingsprosess som består av desinfisering ved hjelp av UV-bestråling.

UV-bestrålingen gjør at eventuelle bakterier, virus og parasitter som er i vannet blir drept.

Åpningstider

08.00 - 15.30

Sommer 24.06-19.08:
09.00-15.00

 

Adresse

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde