Private avløpsanlegg

Private avløpsanlegg

Utslippstillatelse

Du må søke om tillatelse til å slippe ut avløpsvann hvis det ikke kan knyttes til et offentlig avløpsanlegg.

Hvis du har behov for å etablere eller utbedre et avløpsanlegg, må det søkes både utslippstillatelse og byggetillatelse. 

Hvordan velge riktig avløpsløsning?

Det finnes ulike renseløsninger for separate avløp. Hvilken løsning som passer best for ditt avløp er i hovedsak avhengig av utslippskrav, lokale naturforhold, kostnader for etablering og drift av anlegg.  

Rensekrav til det private avløpsanlegget vil variere. Det stilles langt strengere krav ved utslipp til ferskvann eller til grunnen enn ved utslipp til sjø.  

Molde kommune har 2 veiledere vedrørende valg av renseløsning, disse finner du i menyen under:

Kontakt

Heidi Iren Røyrhus
prosjektleder
E-post
Mobil 90 91 18 37

Adresse

Besøksadresse
Molde vann og avløp KF
Plutovegen 7
6419 Molde

Postadresse
Molde vann og avløp KF
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Organisasjonsnummer
990 695 997

Kart