Tøybleietilskudd

Tøybleietilskudd

Ved å bruke tøybleier bidrar du til avfallsreduksjon. Småbarnsforeldre i Molde kommune kan søke RIR om å få etterbetalt inntil 1000 kroner for kjøpte tøybleier.

Tilskuddet er en engangsstøtte for å gjøre det lettere for familien å prøve ut tøybleier. Forutsetningen er at barnet er under to år, folkeregistrert i Molde, og at kjøpet dokumenteres med kvitteringer.

For investeringer under 1000 kroner dekkes kun utlegget.
Mer informasjon og søknadsskjema finner du på www.rir.no/tilskudd