Vann, avløp og renovasjon

Moldevatnet Høst

Henvendelser som gjelder kommunal vann- og avløpsforsyning innenfor ordinær arbeidstid: 71 11 10 00

Henvendelser som gjelder akutte driftsforstyrrelser:
Vakttelefon vann: 932 31 431
Vakttelefon avløp: 932 31 432

(Henvendelser som gjelder bekker og veisluker: mob 93231420 eller 40280748)

Molde Vann og Avløp KF  utfører alle tjenester knyttet til drift av vann og avløpsrenseanlegg samt forvaltning, drift og vedlikehold av det kommunale vann og avløpsnettet.

Forsyning av drikkevann er underlagt Drikkevannsforskriften som stiller krav til vannforsyningen og vannkvaliteten.

Avløpstransport og avløpsrensing er underlagt Forurensingsforskriften som stiller krav til håndtering og rensing av avløpsvann.

RIR - Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er kommunens selskap som gjennomfører innsamling og behandling av husholdningsavfall. RIR eies sammen med 6 andre kommuner.

Molde kommune ved Molde Vann og Avløp KF er tillagt forvaltningsmyndighet for husholdningsrenovasjonen og er ansvarlig for abonnementsregisteret innenfor renovasjon.

Tips en venn Skriv ut