Vågsetra barne- og ungdomsskole 2012-2013

Ungkompasset er på Vågsetra på mandager. Det gjennomføres tiltak i skoletimer jevnt gjennom året, og i tillegg møter prosjektteamet elevene i matfriminuttet. Prosjektteamet inviterere meg seg ulike aktører som arbeider med ungdom i kommunen, til holde informasjonsstands i matfriminuttet.

Bilder og informasjon fra stands og skoletimer:

 
6.5.13: Elevevaluering
Tiltakene som har vært gjennomført i prosjektet ble oppsummert med elevene, og de ble bedt om å fylle ut et evalueringsskjema.

22.4.13: Rollespill fra prosjektteamet

Som oppfølging av rollespillet fra elevene ble det gjennomført et rollespill fra prosjektteamet, der fokuset var på ulike valg og hva de kan føre til. Elevene fikk i etterkant utdelt et skjema, der de ble bedt om å plukke ut forkskjellige valg, og se på hva positivt og negativt de kunne føre med seg. Skjemaet ble brukt som utgangspunkt for dialog i klassen.

15.4.13: Rollespill fra elever

Fire elever fra klassen deltok på teaterkurs med Rolf Magnus Orø, der de lærte et rollespill om rus og valg. I denne timen fremførte de rollespillet for klassen, med påfølgende dialog.

Rollespill fra elever

11.3.13: Stand ved Idrettskretsen

Det ble delt ut brosjyrer om blant annet kostholdsvaner, og elevene deltok i undersøkelse om kosthold og fysisk aktivitet.

Idrettskretsen


4.3.13: Besøk av ressurstjenesten

Ann Helen og Jannie fra ressurstjenesten snakket blant annet om avhengighet.

Har du spørsmål i forhold til deg selv, eller noen du er bekymret for? Ta kontakt!

Jannie: 97 43 61 60
Ann Helen: 94 88 31 94

Ressurstjenesten


25.2.13: Stand ved Mental Helse

Leder for Mental Helse Molde, Theodora Baldvinsdottir, delte ut brosjyrer til elevene og oppmuntret dem til å ta quiz om mental helse.

Les mer om Mental Helse på deres nettsider

Stand Mental Helse


11.2.13: Verdivalg

Tema for timen var indre og ytre verdier. Plakater med ulike verdier ble plassert rundt om i klasserommet. Elevene ble bedt om å skrive en prioriteringsliste over hvilke verdier som er viktigst i deres liv. Verdiene ble deretter gjennomgått, og elevene ble spurt hvordan de prioriterte verdiene, med begrunnelser.

Mål med timen var å bevisstgjøre elevene på hvilke verdier som er viktig i livet, og hvordan de skal oppnå det de ønsker.

Verdivalg

Verdivalg


4.2.13: Stand ved Veiledningssenter for pårørende

Veiledningssenter for pårørende

Veiledningssenteret finner du i Julsundvegen 47b. Kontoret er åpent tirsdager og torsdager. Ada Krohn ved veiledningssenteret, har veiledning med pårørende på senteret og over telefon (tlf. 71 11 13 46).

E-postadresse: ada.krohn@veiledningssenteret.no


Les mer på deres nettsider

Stand Veiledningssenteret for pårørende til rusmiddelavhengige


28.1.13: Stand ved Den norske turistforening Ungdom

DNT ungdom er ungdomstilbudet til Den norske turistforening. Alle mellom 13 o 26 år som er medlemmer i DNT er automatisk med i DNT ung. De tilbyr et variert friluftsliv, og kan garantere deg ekte opplevelser ute i naturen.

Les mer om Den norske turistforening ungdom på deres nettsider.


Stand Den norske turistforening


28.1.13: Øvelsen "Å sette folk i bås"

Denne øvelsen er hentet fra undervisningsopplegget "Det er mitt valg". Øvelsen handler om våre fordommer og forutinntatte meninger. Elevene fikk på seg hodebånd med tekstene "Kritiser meg", "Ros meg", "Hør på meg", "Ignorer meg" og "Avbryt meg". De fikk i oppgave å diskutere en sak, hvor de skulle reagere på hverandre ut fra instruksen på hodebåndet. Etter gruppediskusjonen, fikk elevene fortelle hvordan reaksjonene fra de andre elevene opplevdes, og gjette hva som stod på deres hodebånd. Resten av klassen ble spurt om hvilke reaksjoner de så hos elevene i gruppen.

Sette folk i bås

Sette folk i bås7.1.13: Jente- og guttegrupper

Guttene hadde fokus på skadevirkninger ved bruk av rusmidler, fornuftig nettbruk, det å vise medfølelse/omsorg for ungdommer som blir uttsatt for vold og mobbing, inkludering, og det å stå for sine valg.

Jentene ble kjent med hjelpehånden fra "Psykologisk førstehjelpsskrin", som kan brukes i situasjoner som er følelsesmessig vanskelig. Den er et hjelpemiddel til å gjøre en ryddejobb når tanker og følelser blir vanskelige og uoversiktelige. Det handler om røde, negative tanker som forverrer en situasjon, og grønne, positive tanker som er hjelpsomme i en situasjon.

Jentene øver på å bruke hjelpehånden:
Jentrgruppe Vågsetra

26.11.12: Case om handlingsalternativer 
Vi fortalte en historie om Anna på 15 år som en fredagskveld tok en del valg. Valg og konsekvenser, alkohol, promillekjøring og seksualitet var temaer. Elevene så på hvilke valg som ble gjort i historien, hva hun ønsket å oppnå, og hva hun kunne gjort annerledes. Vi håper dette bidrar til å gjøre elevene mer forberedt på situasjoner de kan komme opp i, og at de blir mer bevisst på konsekvenser av valg, og at de har flere valgalternativer.
Case om handlingsalternativer

19.11.12: Ungdom til ungdom
Elever fra Romsdal videregående skole hadde presentasjon for elevene om alkohol. 
Ungdom til ungdom

12.11.12: Besøk av Krisesenteret
Astrid fra Krisesenteret viste filmen "I skuggen av våldet", og snakket om psykisk og fysisk vold.
Du kan lese mer om Krisenteret på deres nettside og på facebook.

5.11.12: Besøk av SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep)
SMISO hadde presentasjon med fokus på seksuelle overgrep, incest, rus og valg.
Du kan lese mer om SMISO på deres nettside og på facebook.
SMISO hadde også informasjonsstand for elevene i matfriminuttet, der de delte ut brosjyrer.
SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep)
 

15.10.12: Stand ved Vinmonopolet
Representanter fra Vinmonopolet snakket med elevene om langing og legitimasjon. 
Vinmonopolet
 
Stand Vinmonopolet

 

1.10.12: Besøk av Lars Lie fra politiet
Fokus for timen var valg og konsekvenser, knyttet til blant annet rus, trafikk, vold og dopingmidler.
Lars Lie fra politiet

10.9.12: Jente- og guttegrupper
Klassen ble delt i to jentegrupper og to guttegrupper. Det var åpent tema, der elevene fikk være med å bestemme hva vi skulle snakke om. Jentene skrev ned anonomye ønsker på tema, som deretter ble diskutert i gruppen.

3.9.12: Utforsket holdninger til rusmidler
Vi presenterte prosjektet med innholdet for året. Deretter la vi frem påstander og spørsmål som elevene tok stilling til ved en "hands-up"-øvelse der armer opp betyr ja, armer ned betyr nei og armer i kryss betyr tja/vet ikke og ved at de som var enige reiste seg, de som var uenige ble sittende, og de som var usikker stilte seg bak stolen.

Noen av påstandene:
- Når man er konfirmert, kan noen være voksne nok til å begynne å drikke alkohol
- Snus er ufarlig i forhold til røyk

Noen av spørsmålene:
- Er det greit at foreldre kjøper alkohol til sine ungdommer?
- Synes du det er greit at andre velger å ikke drikke alkohol før de er 18 år? 

   
 

 

Tips en venn