Trygg hjemme – brannsikkerhet hos utsatte grupper

Komfyrbrann

Eide, Midsund, Nesset og Molde kommune skal nå i gang med prosjektet Trygg hjemme der målet er å øke brannsikkerheten hos utsatte grupper. Prosjektet involverer flere kommunale virksomheter og koordineres av Molde brann- og redningstjeneste.

Statistikk og erfaring viser at vi har flere grupper som er spesielt utsatt og sårbare i forhold til brann; eldre hjemmeboende, personer med nedsatt fysisk eller psykisk helse, personer med rusproblem og flyktninger/innvandrere.

Samarbeid

Trygg hjemme skal bidra til å øke brannsikkerheten hos disse gruppene ved at kommunens virksomheter samarbeider om kartlegging, forebygging og tekniske tiltak. Prosjektet koordineres av Molde brann- og redningstjeneste (MBR).

- Alle kommunale enheter i de fire kommunene som har kontakt med disse sårbare gruppene er involvert i prosjektet. Sammen skal vi kartlegge og sjekke brannsikkerheten hjemme hos risikogruppene og vurdere behovet for tekniske tiltak eller andre forebyggende aktiviteter. Første steg er å lære opp rundt 800 ansatte i kommunene som til daglig jobber med risikogruppene. Etter opplæring vil de foreta en sjekk av brannsikkerheten hos sine brukere, sier leder forebyggende avdeling i MBR Jon Børge Horneland.

Risikogrupper mest utsatt

Brannstatistikken viser at ni av ti som omkommer i brann dør i egen bolig. 50 % av de som omkommer i brann mottar omsorgstjenester. Tre av fire som omkommer i brann er i en risikoutsatt gruppe.

Forskningsrapporter er tydelig på at nøkkelen til god brannforebygging blant sårbare grupper er samarbeid mellom brannvesenet og øvrige aktører i kommunen. DSB har også nylig laget en veileder som skal hjelpe kommunene med arbeidet for å hindre at personer i de sårbare gruppene skal omkomme i brann.

«Det store brannløftet»

Det søkes i disse dager om prosjektmidler fra «Det store brannløftet» i regi av Gjensidigestiftelsen. Prosjektet skal gjennomføres i løpet av 2017. Det er tidligere bevilget kr 800 000,- til prosjektet, og nå søkes det om ytterligere 2,8 millioner kroner.

Pengene skal etter planen brukes til tekniske tiltak i de tilfellene der brukernes behov ikke kan dekkes gjennom eksisterende ordninger. Dette inkluderer bla innkjøp av diverse sikkerhetsmateriell som røykvarslerbatterier med lang levetid, komfyrvakter, røykvarslere og mobile slukkeanlegg.

  • Kategori

    • Velg kategori
Tips en venn Skriv ut