Stab for politikk og demokrati

Medarbeiderne i stab for politikk og demokrati tilrettelegger for arbeidet i de politiske styringsorganene og den politiske ledelsen. De skal sørge for god saksflyt mellom administrasjonen og de folkevalgte organene.

Sentrale oppgaver: 

 • møtesekretærfunksjoner for politiske styrer, utvalg og medvirkningsråd
 • brukerstøtte og opplæring for politikere 
 • intern rådgivning til saksbehandlere 
 • ansvar for organisering og gjennomføring av valg 
 • skrive saksutredninger til politisk behandling innenfor relevant fagområde
 • gjennomføringen av stortings- og sametingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg

Marianne Lianes er utvalgssekretær for:

 • formannskapet
 • kommunestyret
 • klagenemnda
 • valgutvalget
 • valgstyret
 • politirådet

Jon Cato Augensen er utvalgssekretær for:

 • hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø
 • hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd
 • administrasjonsutvalget
 • hovedarbeidsmiljøutvalget
 • rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Trygve Klæboe Henriksen er utvalgssekretær for:

 • hovedutvalg for helse og omsorg
 • kommunedelsutvalget i Nesset
 • eldrerådet
   

Kontakt

Marianne Lianes
seksjonsleder
E-post
Telefon 41 40 00 25