Analyse - og utviklingsavdelingen

Analyse - og utviklingsavdelingen

Ansvarlig for avdelingen er analyse- og utviklingssjef Randi Myhre.

Analyse - og utviklingsavdelingen har til sammen har åtte stillinger. Avdelingen skal ha ansvar for analyser og kartlegginger, både når det gjelder interne forhold, men også samfunnsanalyser og demografiutvikling. Kommunenes rådgiver innenfor folkehelse er organisert i avdelingen. Ansvaret for å koordinere prosessen med utarbeidelse av kommunens planstrategi ligger til avdelingen, det samme gjelder funksjonen som kommunenes barnerepresentant. Avdelingen skal ha spisskompetanse innenfor planarbeid, og bistå sektorene i utarbeidelse av kommunedelplaner og tema- og fagplaner ved behov. Avdelingen skal også bistå sektorene med kompetanse innenfor prosjektledelse og prosessveiledning.

Analyse- og utviklingsavdelingen har videre ansvar innenfor IKT og digitalisering, herunder bestillerfunksjonen til ROR-IKT, oppfølging og implementering av digitaliseringsstrategien gjennom både kompetanseheving og samordning/prioritering av kommunens avsetning til digitaliseringsmidler samt gevinstarbeid. Avdelingen skal også bistå sektorene med gjennomføring av brukerundersøkelser og annet evaluerings- og forbedringsarbeid.

Analyse- og utviklingsavdelingen har også fått ansvar for å koordinere investeringsbudsjett-prosessen i kommunen samt bestilling, dialog og eieroppfølging av de kommunale foretakene.

Kontakt

Randi Myhre
analyse- og utviklingssjef
E-post
Mobil 97 69 29 96