ROR-Innkjøp

ROR-Innkjøp

Ansvarlig: Dirk Lungwitz

ROR-Innkjøp er et innkjøpssamarbeid mellom kommunene Aukra, Molde og Rauma, hvor Molde kommune er vertskommune. I tillegg så deltar også Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS i samarbeidet.

Seksjonen består av totalt seks medarbeidere.

ROR-Innkjøp er prosessansvarlig for anskaffelser og rammeavtaler hvor vi gjennomfører anskaffelseskonkurranser, forvalter rammeavtaler og fungerer som anskaffelsesfaglig rådgiver. Alle våre større anskaffelser blir kunngjort på https://www.doffin.no/. Vi er opptatt av å ha dialog med leverandørmarkedet og vi legger derfor opp til å ha egne dialogmøter eller søker andre former for innspill i flere av våre anskaffelser.

Vi oppfordrer derfor potensielle leverandører til å følge med på Doffin hvor vi jevnlig kunngjør invitasjoner til markedsdialog eller anskaffelseskonkurranser.

Kontakt

Dirk Lungwitz
innkjøpskonsulent
E-post
Mobil 993 90 705