Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen

Leder for administrasjonsavdelingen er Hege-Beate Skjølberg.

Administrasjonsavdelingen organiseres i fire seksjoner, samt stabsfunksjoner som rapporterer direkte til assisterende kommunedirektør.

  • Kommunikasjon og service består av kommunikasjon, førstelinje, servicefunksjoner, sentralbord, vigsler, rådhusforvaltning og salg/skjenkebevilling. Det skal være servicetorg/publikumstjenester i alle tre kommunene.
  • Staben består av beredskap, kommuneoverlege og rådgiver/merkantil ressurs.
  • Assisterende kommunedirektør skal i samarbeid med rådgiver/merkantil ressurs ivareta virksomhetsstyring og balansert målstyring, eierstyring/strategisk ivaretakelse av interkommunale samarbeid, tomtesalg, samt overordnet samhandling med spesialisthelsetjenesten.

Administrasjonsavdelingen består av fire seksjoner:

Avdelingen ivaretar i tillegg fagområdene:

  • eierstyring for alle interkommunale samarbeid, selskap og aksjeselskap
  • overordnet samarbeid med spesialisthelsetjenesten
  • overordnet beredskap
  • forhandlinger om konsesjonskraftsinntektene
  • rapportering om virksomhetsstyring og balansert målstyring

 

Organisasjonskart over avdelingen. - Klikk for stort bilde

  

Kontakt

Hege-Beate Skjølberg
assisterende kommunedirektør
E-post
Mobil 47 30 47 90