Samfunn og plan

Samfunn og plan

Samfunn og plan er en av tre enheter i sektor for teknisk, plan og miljø.

Hovedoppgaver:

  • samfunnsplanlegging
  • arealplan, byutvikling/stedsutvikling
  • samferdsel
  • landbruk og naturforvaltning
  • boligutvikling
  • vassforvaltning

Finn ansatt

Finn ansatte på samfunn og plan

Se også

Om sektor for teknisk, plan og miljø

Kontakt

Roar Moen
enhetsleder byggesak og geodata, samfunn og plan
E-post
Mobil 91 36 24 56
Björn Gregull
fagleder plan
E-post
Mobil 90 08 82 68
Nils Bjørn Venås
fagleder landbruk
E-post
Mobil 93 23 14 57