Om teknisk, plan og miljø

Om teknisk, plan og miljø

Sektor for teknisk, plan og miljø er ledet av kommunalsjef Lisbeth Smørholm.

Sektoren er organisert i tre enheter under kommunalsjefen:

I tillegg har kommunalsjefen sin stab hvor oppgaver som grunneierforvaltning, tilskudd til næringsvirksomhet, boligpolitisk arbeid og oppfølging av store investeringsprosjekt ligger.

Finn ansatt

Finn ansatte i kommunalsjefens stab

Kontakt

Lisbeth Smørholm
kommunalsjef teknisk, plan og miljø
E-post
Mobil 92 82 70 24

Adresse

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde