Samfunn og plan

Samfunn og plan

Enheten består av til sammen 13 personer, derav to i deltid innenfor ansvarsområdene. Det vil være fire personer som har kontorsted i Eidsvåg.

Hovedoppgaver:

  • samfunnsplanlegging
  • arealplan, byutvikling/stedsutvikling
  • samferdsel
  • landbruk og naturforvaltning
  • boligutvikling
  • vassforvaltning

Kontakt

Jostein Bø
enhetsleder
E-post
Mobil 957 72 848