Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Om Molde bydrift

Om Molde bydrift

Molde bydrift består av avdelingene:

Utvikling og forvaltning

Drift

Verksted

De viktigste oppgavene til Molde bydrift er å forvalte, drifte og vedlikeholde offentlige uterom. Enhetens tjenesteområder er veg, trafikk, gatelys, parker, friområder og parkering.

Molde bydrift har en sentral rolle i å ivareta byens omdømme som Rosenes by. Vi vedlikeholder 150 dekar friområder og 11 lekeplasser. Retiro friluftsområder, Alexandraparken, Reknesparken og Kringstadbukta er sentralt plasserte grøntområder i byen. I tillegg driver enheten sommervedlikehold ved uteområder på skoler og barnehager etter avtale med Molde Eiendom KF.

Molde bydrift har ansvar for det kommunale vei- og gatelysnettet. Dette utgjør ca. 220 km vei, derav 24 km gang- og sykkelvei.

Kontaktinformasjon

Stine Breivik
Enhetsleder
E-post
Mobil 950 18 230
Karoline Valle
Avdelingsleder utvikling og forvaltning
E-post
Mobil 996 96 864
Christopher Aase
Avdelingsleder driftsavdelingen
E-post
Mobil 402 80 748
Svein Inge Bøe
Driftskoordinator verksted
E-post
Mobil 405 68 207

Adresse

Besøk:
Molde Bydrift
Plutovegen 7
6419 Molde

Post:
Molde Bydrift
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Kart