Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Om byggesak og geodata

Om byggesak og geodata

Enhetsleder: Aleksander Aasen Knudsen
E-post: postmottak@molde.kommune.no

Enheten er delt i to virksomheter; byggesak og geodata.

Byggesak

 • byggesaksbehandling og eiendomsdeling etter plan- og bygningsloven
 • tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven
 • byggesaksarkiv og ajourhold av matrikkelen, B-delen
 • kontaktkommune for nettverk for byggesaksbehandling i romsdalsregionen

Geodata

 • opprette nye eiendommer
 • oppmålingsforretninger etter matrikkelloven
 • registrering, retting og ajourføring av matrikkelen
 • behandling av saker etter lov om eierseksjoner
 • behandling av saker om offisiell adressering etter matrikkelloven
 • forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens kartdata i henhold til geovekstavtalen
 • «Romsdalskart samarbeid om programvaretjenester»
 • salg av eiendomsinformasjon (meglerpakker)
 • eiendomsopplysninger

Eiendomsskatt

 • forberedelse av saker til nemndsbehandling
 • administrasjon av takstmann
 • ajourføring av register
 • service overfor publikum

Oversikt ansatte Byggesak og geodata

Kontaktinformasjon

Aleksander Aasen Knudsen
Enhetsleder
E-post
Telefon 71 11 13 34
Mobil 908 28 086

Åpningstider

12.00-15.30

Adresse

Torget 2, 6413 Molde

Kart