NAV

NAV

NAV Molde tilbyr tjenester du tidligere fikk fra NAV arbeid, NAV trygd og Molde kommunes sosialtjeneste. Ved å samordne tjenestene våre ønsker vi å gi deg et bedre tilbud enn vi greier hver for oss.

Vi ønsker å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. Vi ønsker å bidra til et inkluderende samfunn med muligheter for alle de som kan og vil.

NAV Molde utfører følgende tjenester:

 • Veiledning og oppfølging av arbeidssøkere
 • Råd og veiledning til arbeidsgivere ved rekruttering, nedbemanning og omstilling
 • Oppfølging og bistand til sykemeldte og dens arbeidsgiver
 • Råd og veiledning i forbindelse med søknader om barnetrygd og grunn- og hjelpestønad.
 • Råd og veiledning i bidragssaker
 • Råd og veiledning for å bidra til økonomisk trygghet, herunder vurdere økonomisk sosialhjelp
 • Økonomisk rådgivning/Gjeldsrådgivning
 • Tilbud om midlertidig bolig (nødsituasjon)

Ved NAV Molde kan du også bruke våre publikums-datamaskiner i vårt publikumsmottak. Her vil vi veilede deg dersom du står fast.

Kontakt

NAV
Telefontid: 09.00-15.00
E-post
Telefon 55 55 33 33

Web: www.nav.no

Postadresse:
NAV Molde
Moldetrappa 2
6415 Molde

Åpningstider

Publikumsmottak Molde

 • Mandag: Stengt
 • Tirsdag: 10-12
 • Onsdag 10-12
 • Torsdag 10-12
 • Fredag: Stengt.
 • Besøksadresse: Moldetrappa 2, 6415 Molde

Publikumsmottak Midsund

 • Alle dager: stengt
 • Besøksadresse: Kommunehuset Midsund sentrum, Utsidevegen 6, 6475 Midsund

Publikumsmottak Eidsvåg

 • Mandag: Stengt
 • Tirsdag: Stengt
 • Onsdag: Stengt
 • Torsdag: Stengt
 • Fredag:  Stengt
 • Besøksadresse: Kommunehuset Eidsvåg sentrum, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg