Aktuelt nå:

Koronavaksine for prioriterte grupper
Alt om korona

Kontaktinformasjonen til ansatte har falt ut
Ta kontakt med sentralbordet på 71 11 10 00 om du ikke finner informasjonen du trenger.

NAV

NAV

NAV Molde tilbyr tjenester du tidligere fikk fra NAV arbeid, NAV trygd og Molde kommunes sosialtjeneste. Ved å samordne tjenestene våre ønsker vi å gi deg et bedre tilbud enn vi greier hver for oss.

Vi ønsker å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. Vi ønsker å bidra til et inkluderende samfunn med muligheter for alle de som kan og vil.

NAV Molde utfører følgende tjenester:

 • Veiledning og oppfølging av arbeidssøkere
 • Råd og veiledning til arbeidsgivere ved rekruttering, nedbemanning og omstilling
 • Oppfølging og bistand til sykemeldte og dens arbeidsgiver
 • Råd og veiledning i forbindelse med søknader om barnetrygd og grunn- og hjelpestønad.
 • Råd og veiledning i bidragssaker
 • Råd og veiledning for å bidra til økonomisk trygghet, herunder vurdere økonomisk sosialhjelp
 • Økonomisk rådgivning/Gjeldsrådgivning
 • Tilbud om midlertidig bolig (nødsituasjon)

Ved NAV Molde kan du også bruke våre publikums-datamaskiner i vårt publikumsmottak. Her vil vi veilede deg dersom du står fast.

Kontakt

NAV
Telefontid: 09.00-15.00
E-post
Telefon 55 55 33 33

Web: www.nav.no

Postadresse:
NAV Molde
Moldetrappa 2
6415 Molde

Åpningstider

Publikumsmottak Molde

 • Mandag: Stengt
 • Tirsdag: 10-12
 • Onsdag 10-12
 • Torsdag 10-12
 • Fredag: Stengt.
 • Besøksadresse: Moldetrappa 2, 6415 Molde

Publikumsmottak Midsund

 • Alle dager: stengt
 • Besøksadresse: Kommunehuset Midsund sentrum, Utsidevegen 6, 6475 Midsund

Publikumsmottak Eidsvåg

 • Mandag: Stengt
 • Tirsdag: Stengt
 • Onsdag: Stengt
 • Torsdag: Stengt
 • Fredag:  Stengt
 • Besøksadresse: Kommunehuset Eidsvåg sentrum, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg