NAV

NAV

NAV Molde tilbyr tjenester du tidligere fikk fra NAV arbeid, NAV trygd og Molde kommunes sosialtjeneste. Ved å samordne tjenestene våre ønsker vi å gi deg et bedre tilbud enn vi greier hver for oss.

Vi ønsker å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. Vi ønsker å bidra til et inkluderende samfunn med muligheter for alle de som kan og vil.

Tjenester hos NAV Molde

 • Veiledning og oppfølging av arbeidssøkere.
 • Råd og veiledning til arbeidsgivere ved rekruttering, nedbemanning og omstilling.
 • Oppfølging og bistand til sykemeldte og dens arbeidsgiver.
 • Råd og veiledning i forbindelse med søknader om barnetrygd og grunn- og hjelpestønad.
 • Råd og veiledning i bidragssaker.
 • Råd og veiledning for å bidra til økonomisk trygghet, herunder vurdere økonomisk sosialhjelp.
 • Økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning.
 • Tilbud om midlertidig bolig (nødsituasjon).

Ved NAV Molde kan du også bruke våre publikums-datamaskiner i publikumsmottaket vårt. Her vil vi veilede deg dersom du står fast.

Kontakt

NAV
Telefontid: 09.00–15.00
E-post
Telefon 55 55 33 33

Nettside: www.nav.no

Molde publikumstelefon:

48 40 59 54
Betjent mandag og fredag kl. 10.00–12.00
Publikumstelefonen prioriterer å bistå deg med veiledning på sosiale henvendelser – sosialstønad


Postadresse:
NAV Molde
Frænavegen 16
6415 Molde

Åpningstider

Publikumsmottak Molde

 • Mandag: Åpent for avtalte møter kl. 09.00-15.00
 • Tirsdag: Åpent for drop-in 10.00-12.00
 • Onsdag: Åpent for drop-in 10.00-12.00
 • Torsdag: Åpent for drop-in 10.00-12.00
 • Fredag: Åpent for avtalte møter kl. 09.00-15.00
 • Besøksadresse: Frænavegen 16, 6415 Molde

Publikumsmottak Midsund

 • Åpent for avtalte møter alle hverdager, kl. 09.00-15.30
 • Besøksadresse: Servicesenteret Midsund sentrum, Lyngjavegen 2, 6475 Midsund

Publikumsmottak Eidsvåg

 • Åpent for avtalte møter alle hverdager, kl. 09.00-15.30
 • Besøksadresse: Kommunehuset Eidsvåg sentrum, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg

Kart