Molde kulturskole

Molde kulturskole

Molde kulturskole er en selvstendig resultatenhet i Molde kommune. Kulturskolen ledes av rektor (enhetsleder) Marit Ingvild Aas.

Molde kulturskole skal legge til rette for tilbud innen kunst- og kulturfagene til flest mulig, best mulig og nærmest mulig der folk bor. Fra og med 1. januar 2020, etter kommunesammenslåing og vertskommuneavtale med Gjemnes kommune, skal kulturskolen sørve innbyggere i et vidt omland.  

Kulturskoleundervisning foregår så desentralisert som mulig, og har hovedbaser i Batnfjord, Eidsvåg, Midsund og Molde sentrum.  

Molde kulturskole skal være et ressurs og kompetansesenter for kunst- og kulturfag både i Molde kommune og i romsdalsregionen.  

Kulturskole for alle

Visjonen er "Kulturskole for alle", med mål om god inkludering, gode fellesskap og god undervisning for den enkelte.  

Kulturskolen tilbyr opplæring i dans, kunst, musikk, skriving og teater. Mesteparten av undervisningen er organisert i ukentlige møter mellom elever og lærere. Undervisningen skjer både individuelt og i grupper.  Prosjekter, forestillinger, konserter og utstillinger er også en viktig del av kulturskolens helhetlige undervisningstilbud. 

Kulturskolen har en rekke samarbeidstiltak med fritidskulturlivet, det øvrige profesjonelle kulturlivet og skoleverket/barnehagene. I samarbeid med andre tjenesteområder utvikler vi tilbud som inkluderer en bredere målgruppe. Musikkterapi i noen sammenhenger, kulturskolelæreren som samarbeidspart i andre.  

Opptak

Hovedsøknadsfristen er 15. mars hvert år. Men vi tar imot søknader gjennom hele året, og gir plass der det er ledig.  

Molde kulturskole har egne nettsider

Kontakt

Marit Ingvild Aas
rektor
E-post
Mobil 91 88 56 84
Molde kulturskole
E-post
Telefon 71 11 15 20

Åpningstider

  • Mandag–torsdag: 08.30–20.00
  • Fredag 08.30–18.00

Adresse

Fridtjof Nansensgate 7, inngang fra Veøygata