Om kulturtjenesten

Om kulturtjenesten

Kulturtjenesten er ledet av kultursjef Janny Meese.

Kulturtjenestens oppgaver

  • Informasjon, service og rådgivning overfor lokalt kulturliv.
  • Tildeling av tilskudd til ulike kulturformål.
  • Tildele Molde kommunes kulturpris og frivilligpris.
  • Kulturminneforvaltning og formidling av kulturhistorie.
  • Samarbeide med profesjonelle kulturinstitusjoner og frivillige organisasjoner i Molde og omegn.
  • Profilere Molde som kulturby.
  • Utleie av idrettsanlegg og lokaler. 
  • Gi nye navn til veier. 

Finn ansatt

Finn ansatte i kulturtjenesten

Kontakt

Janny Meese
kultursjef
E-post
Mobil 94 87 66 44

Adresse

Besøksadresse: Fridtjof Nansens gate 7, 6413 Molde
Inngang fra Øvre veg

Kart