Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd

Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd

Avdelingen ledes av fagleder oppvekst, kultur og velferd, Siv Janne Håseth.

Avdelingen har ansvar for å koordinere tverrfaglige planer, være pådriver for utviklingsarbeid og fremme digitalisering, tilrettelegge arenaer for samhandling, samt kommunens SLT-arbeid.

Kontakt

Siv Janne Håseth
fagleder
E-post
Mobil 98 86 08 01