Barneverntjenesten for Molde, Aukra og Vestnes

Om barneverntjenesten for Molde, Aukra og Vestnes

Barneverntjenesten er en interkommunal tjeneste for Molde, Aukra og Vestnes kommuner, med Molde som vertskommune. Barnevernleder er Wenche Strand.

Barnevernet skal sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får rett hjelp til rett tid. Videre skal tjenesten bidra til at barn får trygge oppvekstsvilkår.

Organisasjonsnummer/virksomhetsnummer: 986 851 259

Artikkelliste