Tildeling og koordinering

Tildeling og koordinering

Seksjonen har ansvaret for

Tildelingskontoret har ansvar for fullstendig saksbehandling av helse- og omsorgstjenester som krever enkeltvedtak i henhold til lov om helse og omsorgstjenester. Kontoret har også kontakt mot helseforetaket ved håndtering av melding om ferdigbehandlet pasient.

Kontor for tildeling og koordinering gir generell informasjon og rådgiving om boliganskaffelse, boligmarked og kommunale tilbud. 

Kontakt

Tildeling og koordinering ekspedisjon
E-post
Mobil 90 21 19 80

 

Kontaktskjema

 

Telefontid: tirsdag og torsdag 13.00–15.00

Besøkstid: tirsdag og torsdag 13.00–15.00

Tone Borge Løkhaug
seksjonsleder
E-post
Mobil 41 64 01 75