Kommuneadvokaten

Kommuneadvokaten

Kommuneadvokaten er prosessfullmektig for kommunen i alle saker for retten og fylkesnemnda. Kommuneadvokaten er juridisk rådgiver for folkevalgte organ, kommunedirektøren og kommunens øvrige enheter. Det ytes tjenester til nabokommuner i henhold til inngåtte avtaler.

Kontakt

Terje Sørflaten
advokat
E-post
Mobil 97 14 19 75