Kommunedirektør

Kommunedirektør

Kommunedirektør Arne Sverre Dahl er den øverste administrative lederen i Molde kommune. Kommunedirektør hadde tidligere tittelen rådmann.

Kommunedirektøren er bindeleddet mellom administrasjonen og de politiske organer, og har rollen som den sentrale premissleverandøren til politikerne. Kommunedirektøren har også ansvaret for at politiske vedtak blir iverksatt.

Assisterende kommunedirektør, kommunens tre kommunalsjefer og fire stabssjefer rapporterer direkte til kommunedirektøren. Det gjør også kommuneadvokaten.

Kommuneadvokaten

Kontakt

Arne Sverre Dahl
kommunedirektør
E-post
Telefon 71 11 11 03
Mobil 911 90 171
Britt Rakvåg Roald
assisterende kommunedirektør
E-post
Mobil 415 52 803