Kommunedirektør

Kommunedirektør

Kommunedirektør Arne Sverre Dahl er den øverste lederen for den kommunale administrasjonen. Kommunedirektør het tidligere rådmann.

Kommunedirektøren er bindeleddet mellom administrasjonen og de politiske organer, og har rollen som den sentrale premissleverandør til politikerne, samtidig med å ha ansvaret for at politiske vedtak blir iverksatt.

Kommunedirektørsfunksjonen utøves i Molde kommunes organisasjon gjennom kommunedirektørsteamet, som i tillegg til kommunedirektøren består av kommunalsjef drift og kommunalsjef plan og utvikling.

Assisterende kommunedirektør, kommunal- og stabssjefer rapporterer direkte til kommunedirektør. Det gjør også kommuneadvokaten.

Kommuneadvokaten

Kontaktinformasjon

Arne Sverre Dahl
kommunedirektør
E-post
Telefon 71 11 11 03
Mobil 911 90 171
Britt Rakvåg Roald
Assisterende kommunedirektør
E-post
Mobil 415 52 803