Kommunedirektør

Kommunedirektør

Kommunedirektøren er den øverste administrative lederen i Molde kommune. Kommunedirektør hadde tidligere tittelen rådmann.

Kommunedirektør er bindeleddet mellom administrasjonen og de politiske organer, og har rollen som den sentrale premissleverandøren til politikerne. Kommunedirektøren har også ansvaret for at politiske vedtak blir iverksatt.

Kommunedirektør Arne Sverre Dahl gikk av med pensjon 18. juni 2021. Ny kommunedirektør i Molde blir Marianne Stokkereit Aasen. Hun startet 9. august 2021. 

Kommunens tre kommunalsjefer og fire stabssjefer rapporterer direkte til kommunedirektøren. Det gjør også kommuneadvokaten.

Kommuneadvokaten

Kontakt

Marianne Stokkereit Aasen
E-post
Mobil 982 28 902