Kommunedirektør

Kommunedirektør

Kommunedirektør i Molde er Marianne Stokkereit Aasen.

Kommunedirektøren er den øverste administrative lederen i Molde kommune. Kommunedirektør hadde tidligere tittelen rådmann.

Marianne Stokkereit Aasen i jobben 9. august 2021. 

Kommunedirektør er bindeleddet mellom administrasjonen og de politiske organer, og har rollen som den sentrale premissleverandøren til politikerne. Kommunedirektøren har også ansvaret for at politiske vedtak blir iverksatt.

Kommunens tre kommunalsjefer og fire stabssjefer rapporterer direkte til kommunedirektøren. Det gjør også kommuneadvokaten.

Kommuneadvokaten

Personal- og organisasjonsavdelingen

Økonomiavdelingen

Administrasjonsavdelingen

Analyse- og utviklingsavdelingen

Kontakt

Marianne Stokkereit Aasen
kommunedirektør
E-post
Mobil 98 22 89 02