Seksjon arealplan og landbruk

Seksjon arealplan og landbruk

Ansvarlig: Jostein Bø

Seksjonen skal se etter at plan- og bygningsloven blir fulgt i all arealplanlegging i kommunen, og være ansvarlig for utformingen av kommuneplanens arealdel.

Seksjonens viktigste oppgaver og tjenester er:

  • Ansvar for arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.
  • Utarbeide arealplaner: Kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner.
  • Utarbeide temaplaner.
  • Saksbehandling: Private reguleringsplaner, dispensasjonssøknader, klage på reguleringssaker med flere.
  • Veilede private tiltakshavere som skal lage private reguleringsplaner/ bebyggelsesplaner.
  • Forvaltning og rådgivningsoppgaver innen jordbruk, skogbruk, viltforvaltning, natuforvaltning, innlandsfiske og naturforvaltning.
  • Ansvaret for kommunens skoger og energispørsmål, og er sekretariat for planrådgiveren i ulike analyse- og utredningsmodeller.
  • En viktig medspiller og premissleverandør i arealplansaker og energispørsmål.

Kontaktinformasjon

Jostein Bø
Arealplansjef
E-post
Telefon 71 11 12 64
Mobil 957 72 848
Fant du det du lette etter?