Utsatt søknadsfrist

Fristen for å søke på stilling som enhetsleder ved Langmyra skole og undervisningsinspektør ved Sellanrå skole er utsatt til
20. mai. Det har vært nedetid på et dataverktøy som gjorde at du ikke kunne søke i perioden 12-15. mai. Nå fungerer ting som de skal! Velkommen som søker!

Fagseksjon pleie og omsorg

Fagseksjon pleie og omsorg

Ansvarlig: Kjersti Bakken

Molde kommune har

 • Ansvar for planlegging, kvalitetssikring og tilsyn med alle virksomheter innen pleie og omsorg.
 • Koordinere fagområdet og ivareta saksbehandling på felles tjenester.
 • Utarbeide bestilling til enhetene og fremme utvikling av fagområdet i tråd med sentrale føringer og retningslinjer.
 • Overordnet planarbeid, og støttefunksjon på fag for enhetene.
 • Gjennomføre vederlagsberegning og drifte fagsystem.

Kommunen er delt i geografiske omsorgsdistrikt:

 • Kirkebakken Helsehus  
 • Glomstua omsorgssenter
 • Bergmo omsorgssenter
 • Kleive omsorgssenter
 • Skåla omsorgssenter
   

Har du behov for- eller spørsmål om tjenestetiltak, kontakt Kontor for tildeling og koordinering på telefon 71 11 10 00.

Kontaktinformasjon

Kjersti Klemetsen Bakken
Fagsjef pleie og omsorg
E-post
Telefon 71 11 11 99
Mobil 928 48 422
Fant du det du lette etter?