Fagseksjon pleie og omsorg

Fagseksjon pleie og omsorg

Ansvarlig: Kjersti Bakken

Molde kommune har

 • Ansvar for planlegging, kvalitetssikring og tilsyn med alle virksomheter innen pleie og omsorg.
 • Koordinere fagområdet og ivareta saksbehandling på felles tjenester.
 • Utarbeide bestilling til enhetene og fremme utvikling av fagområdet i tråd med sentrale føringer og retningslinjer.
 • Overordnet planarbeid, og støttefunksjon på fag for enhetene.
 • Gjennomføre vederlagsberegning og drifte fagsystem.

Kommunen er delt i geografiske omsorgsdistrikt:

 • Kirkebakken Helsehus  
 • Glomstua omsorgssenter
 • Bergmo omsorgssenter
 • Kleive omsorgssenter
 • Skåla omsorgssenter
   

Har du behov for- eller spørsmål om tjenestetiltak, kontakt Kontor for tildeling og koordinering på telefon 71 11 10 00.

Kontaktinformasjon

Kjersti Klemetsen Bakken
Fagsjef pleie og omsorg
E-post
Telefon 71 11 11 99
Mobil 928 48 422
Fant du det du lette etter?