Utsatt søknadsfrist

Fristen for å søke på stilling som enhetsleder ved Langmyra skole og undervisningsinspektør ved Sellanrå skole er utsatt til
20. mai. Det har vært nedetid på et dataverktøy som gjorde at du ikke kunne søke i perioden 12-15. mai. Nå fungerer ting som de skal! Velkommen som søker!

Rådmann

Rådmann

Rådmann Arne Sverre Dahl er den øverste lederen for den kommunale administrasjonen.

Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjonen og de politiske organer, og har rollen som den sentrale premissleverandør til politikerne, samtidig med å ha ansvaret for at politiske vedtak blir iverksatt.

Rådmannsfunksjonen utøves i Molde kommunes organisasjon gjennom rådmannsteamet, som i tillegg til rådmannen består av kommunalsjef drift og kommunalsjef plan og utvikling.

Fant du det du lette etter?