NAV

NAV

Telefon: 55 55 33 33
Telefaks: 70 32 23 01
E-post: nav.molde@nav.no

Hjemmeside: http://www.nav.no
Besøksadresse: Moldetrappa 2, 6415 Molde.
Åpningstider for besøkende: mandag - fredag: kl. 10.00 - 12.00. 

NAV Molde tilbyr tjenester du tidligere fikk fra NAV arbeid, NAV trygd og Molde kommunes sosialtjeneste. Ved å samordne tjenestene våre ønsker vi å gi deg et bedre tilbud enn vi greier hver for oss.

Vi ønsker å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. Vi ønsker å bidra til et inkluderende samfunn med muligheter for alle de som kan og vil.

NAV Molde utfører følgende tjenester:

  • Veiledning og oppfølging av arbeidssøkere
  • Råd og veiledning til arbeidsgivere ved rekruttering, nedbemanning og omstilling
  • Oppfølging og bistand til sykemeldte og dens arbeidsgiver
  • Råd og veiledning i forbindelse med søknader om barnetrygd og grunn- og hjelpestønad.
  • Råd og veiledning i bidragssaker
  • Råd og veiledning for å bidra til økonomisk trygghet, herunder vurdere økonomisk sosialhjelp
  • Økonomisk rådgivning/Gjeldsrådgivning
  • Husbanktjenester som boligtilskudd og bostøtte
  • Tilbud om midlertidig bolig (nødsituasjon)

Ved NAV Molde kan du også bruke våre publikums-datamaskiner i vårt publikumsmottak. Her vil vi veilede deg dersom du står fast.

Fant du det du lette etter?