Utsatt søknadsfrist

Fristen for å søke på stilling som enhetsleder ved Langmyra skole og undervisningsinspektør ved Sellanrå skole er utsatt til
20. mai. Det har vært nedetid på et dataverktøy som gjorde at du ikke kunne søke i perioden 12-15. mai. Nå fungerer ting som de skal! Velkommen som søker!

NAV

NAV

Telefon: 55 55 33 33
Telefaks: 70 32 23 01
E-post: nav.molde@nav.no

Hjemmeside: http://www.nav.no
Besøksadresse: Moldetrappa 2, 6415 Molde.
Åpningstider: mandag - fredag: kl. 10.00 - 12.00. 

NAV Molde tilbyr tjenester du tidligere fikk fra NAV arbeid, NAV trygd og Molde kommunes sosialtjeneste. Ved å samordne tjenestene våre ønsker vi å gi deg et bedre tilbud enn vi greier hver for oss.

Vi ønsker å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. Vi ønsker å bidra til et inkluderende samfunn med muligheter for alle de som kan og vil.

NAV Molde utfører følgende tjenester:

  • Veiledning og oppfølging av arbeidssøkere
  • Råd og veiledning til arbeidsgivere ved rekruttering, nedbemanning og omstilling
  • Oppfølging og bistand til sykemeldte og dens arbeidsgiver
  • Råd og veiledning i forbindelse med søknader om barnetrygd og grunn- og hjelpestønad.
  • Råd og veiledning i bidragssaker
  • Råd og veiledning for å bidra til økonomisk trygghet, herunder vurdere økonomisk sosialhjelp
  • Økonomisk rådgivning/Gjeldsrådgivning
  • Husbanktjenester som boligtilskudd og bostøtte
  • Tilbud om midlertidig bolig (nødsituasjon)

Ved NAV Molde kan du også bruke våre publikums-datamaskiner i vårt publikumsmottak. Her vil vi veilede deg dersom du står fast.

Fant du det du lette etter?