Kulturskolen

Kulturskolen

Rektor: Ingvild Aas
Besøksadresse: Fridtjof Nansensgate 7, inngang fra Veøygata
Åpningstider: Mandag-torsdag 0830-2000, fredag 0830-1800
Telefon: 71 11 15 20
E-post: kulturskolen@molde.kommune.no
Hjemmeside: http://www.moldekulturskole.no

Molde kulturskoles informasjonsbrosjyre (PDF, 598 kB)

Molde kulturskole er en egen enhet i Molde kommune. Molde kulturskole skal være et ressurs og kompetansesenter for kulturfag i kommunen og regionen, gjennom opplæring, opplevelse og formidling innen fagområdene: dans, kunst, musikk og teater.

Mesteparten av undervisningen er organisert i ukentlige møter mellom elever og lærere. Undervisningen skjer både individuelt og i grupper.  Prosjekter, forestillinger, konserter og utstilllinger er også en viktig del av kulturskolens helhetlige undervisningstilbud. Kulturskolen har en rekke samarbeidstiltak med fritidskulturlivet, det øvrige profesjonelle kulturlivet og skoleverket/barnehagene.

Søknadsfrist for hovedopptaket i Molde kulturskole er 15. mars hvert år. Det tas ellers opp elever gjennom hele året, så snart det er ledig plass på et tilbud.

Molde kulturskole ble opprettet i sin nåværende form som følge av vedtak i Molde kommunestyre 28.11.2002. Opprinnelsen til kulturskolen er Molde musikkskole som ble opprettet i 1969. Skolen har i 2015 ca. 1060 elever. Det er ca. 40 ansatte fordelt på ca. 30 årsverk.

hjemmesidene til kulturskolen finner mer informasjon om virksomheten; fagtilbud, konserter og arrangementer, samarbeidstiltak m.m.

Fant du det du lette etter?