Utsatt søknadsfrist

Fristen for å søke på stilling som enhetsleder ved Langmyra skole og undervisningsinspektør ved Sellanrå skole er utsatt til
20. mai. Det har vært nedetid på et dataverktøy som gjorde at du ikke kunne søke i perioden 12-15. mai. Nå fungerer ting som de skal! Velkommen som søker!

Kulturskolen

Kulturskolen

Rektor: Ingvild Aas
Besøksadresse: Fridtjof Nansensgate 7, inngang fra Veøygata
Åpningstider: Mandag-torsdag 0830-2000, fredag 0830-1800
Telefon: 71 11 15 20
E-post: kulturskolen@molde.kommune.no
Hjemmeside: http://www.moldekulturskole.no

Molde kulturskoles informasjonsbrosjyre (PDF, 598 kB)

Molde kulturskole er en egen enhet i Molde kommune. Molde kulturskole skal være et ressurs og kompetansesenter for kulturfag i kommunen og regionen, gjennom opplæring, opplevelse og formidling innen fagområdene: dans, kunst, musikk og teater.

Mesteparten av undervisningen er organisert i ukentlige møter mellom elever og lærere. Undervisningen skjer både individuelt og i grupper.  Prosjekter, forestillinger, konserter og utstilllinger er også en viktig del av kulturskolens helhetlige undervisningstilbud. Kulturskolen har en rekke samarbeidstiltak med fritidskulturlivet, det øvrige profesjonelle kulturlivet og skoleverket/barnehagene.

Søknadsfrist for hovedopptaket i Molde kulturskole er 15. mars hvert år. Det tas ellers opp elever gjennom hele året, så snart det er ledig plass på et tilbud.

Molde kulturskole ble opprettet i sin nåværende form som følge av vedtak i Molde kommunestyre 28.11.2002. Opprinnelsen til kulturskolen er Molde musikkskole som ble opprettet i 1969. Skolen har i 2015 ca. 1060 elever. Det er ca. 40 ansatte fordelt på ca. 30 årsverk.

hjemmesidene til kulturskolen finner mer informasjon om virksomheten; fagtilbud, konserter og arrangementer, samarbeidstiltak m.m.

Fant du det du lette etter?