Utsatt søknadsfrist

Fristen for å søke på stilling som enhetsleder ved Langmyra skole og undervisningsinspektør ved Sellanrå skole er utsatt til
20. mai. Det har vært nedetid på et dataverktøy som gjorde at du ikke kunne søke i perioden 12-15. mai. Nå fungerer ting som de skal! Velkommen som søker!

Om byggesak og geodata

Om byggesak og geodata

Enhetsleder: Aleksander Aasen Knudsen
E-post: postmottak@molde.kommune.no

Enheten er delt i to virksomheter; byggesak og geodata.

Byggesak har følgende oppgaver:

 • Byggesaksbehandling og eiendomsdeling etter plan- og bygningsloven
 • Tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven
 • Byggesaksarkiv og ajourhold av matrikkelen, B-delen
 • Hovedansvarlig for drift av nettverk for byggesaksbehandling i romsdalsregionen
 • Vertskommune for interkommunalt samarbeid for tilsyn i byggesaker

Geodata har følgende oppgaver:

 • Kart- og oppmålingsforretninger etter matrikkelloven
 • Behandling av saker etter lov om eierseksjoner
 • Behandling av saker om offisiell adressering etter matrikkelloven
 • Eiendomsarkiv og ajourhold av matrikkelen, G- og A-delen
 • Drift og utvikling av kommunens kartverk
 • Salg av eiendomsinformasjon (meglerpakken)

Kontaktinformasjon

Aleksander Aasen Knudsen
Enhetsleder
E-post
Telefon 71 11 13 34
Mobil 908 28 086

Åpningstider

12.00-15.30

Adresse

Torget 2, 6413 Molde

Kart

Fant du det du lette etter?