Spørsmål om koronaviruset?

Vakttelefoner

Vakttelefoner

Meld feil

Du kan melde inn feil til Meld feil. Her kan du melde fra om renovasjon, parkering, gatelys, forurensning/forsøpling, vann, avløp og kommunal vei. Du kan også følge med på saksbehandlingen av meldingen du sender inn.

Hvis feilen er kritisk, ta kontakt med vakttelefon under.

Vakttelefoner
Vakttelefoner
Tjeneste Telefon
Vakttelefon vann (gamle Molde kommune) 932 31 431
Vakttelefon avløp (gamle Molde kommune) 932 31 432
Teknisk vakt gamle Nesset kommune(vann, vei og eiendom) 481 70 112
Teknisk vakt gamle Midsund kommune (vann, vei og eiendom) 400 34 119
Vakttelefon veg (perioden 16. oktober - 16. april) 932 31 420
Barnevernvakt - kveld, natt og helg 976 01 616 / Alarmtelefon for barn og unge
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Vakttelefon for fosterforeldre i Midt-Norge 466 17 410
Krisesenteret 712 56 666
Legevakt 116 117
Nødtelefoner Brannmelding 110, Politi nødtelefon 112 og Medisinsk nødhjelp 113
Veterinærvakt akutthjelp - hele døgnet 911 33 623
Påkjørsel av vilt 02800
Vakttelefon hjemmetjenesten - natt 911 23 440