Vakttelefoner

Vakttelefoner

Meld feil

Du kan melde inn feil til Meld feil. Her kan du melde fra om renovasjon, parkering, gatelys, forurensning/forsøpling, vann, avløp og kommunal vei. Du kan også følge med på saksbehandlingen av meldingen du sender inn.

Hvis feilen er kritisk, ta kontakt med vakttelefon under.

Vakttelefoner
Tjeneste Telefon
Vakttelefon vann - gamle Molde kommune 93 23 14 31
Vakttelefon avløp - gamle Molde kommune 93 23 14 32
Teknisk vakt - gamle Nesset kommune(vann, vei og eiendom) 48 17 01 12
Teknisk vakt - gamle Midsund kommune (vann, vei og eiendom) 40 03 41 19
Vakttelefon veg (perioden 16. oktober - 16. april) 93 23 14 20
Barnevernvakt - kveld, natt og helg 97 60 16 16 / Alarmtelefon for barn og unge
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Vakttelefon for fosterforeldre i Midt-Norge 46 61 74 10
Krisesenteret 71 25 66 66
Legevakt 116 117
Nødtelefoner Brannmelding 110, Politi nødtelefon 112 og Medisinsk nødhjelp 113
Veterinærvakt akutthjelp - hele døgnet - gamle Nesset kommune 91 13 36 23
Veterinærvakt akutthjelp - hele døgnet - gamle Midsund og Molde kommuner 71 25 62 22
Påkjørsel av vilt 02800 (politiet)
Kriseberedskap i Molde kommune