Utsatt søknadsfrist

Fristen for å søke på stilling som enhetsleder ved Langmyra skole og undervisningsinspektør ved Sellanrå skole er utsatt til
20. mai. Det har vært nedetid på et dataverktøy som gjorde at du ikke kunne søke i perioden 12-15. mai. Nå fungerer ting som de skal! Velkommen som søker!

Byvåpen/kommunevåpen

Byvåpen/kommunevåpen

Last ned

Regler for bruk

  • Byvåpenet skal som hovedregel bare bli brukt av avdelinger, enheter, og kommunale- og interkommunale foretak i Molde kommune. Det kan bli brukt alene, i kombinasjon med kommunens grafiske elementer, eller sammen med andre byvåpen og øvrige logoer der det er relevant.
  • Andre institusjoner eller virksomheter som ønsker å bruke byvåpenet, må innhente tillatelse fra kommunen før bruk. Byvåpenet skal aldri benyttes i markedsføringen av bestemte varer og tjenester, men det kan gis dispensasjon i særskilte tilfeller (for eksempel suvenirer, merker og medaljer).
  • Misbruk av byvåpenet er forbudt, og kan medføre anmeldelse. Bruk av byvåpenet på digitale og trykte flater som ikke er godkjent av kommunen og/eller som kan bidra til å mislede publikum, er å betrakte som misbruk.
  • Det er en forutsetning at hele byvåpenet blir gjengitt i korrekt form og i henhold til reglene i denne profilhåndboken.
  • Rådmannen har fullmakt til å håndheve reglene og avgjøre søknader om dispensasjon.

Historien til byvåpenet

Den vannsprutende hvalen i kommunens byvåpen symboliserer jag av sild inn i fjordene.

Da Molde fikk byprivilegium i 1742 hadde silda i noen år berget folk i Romsdal fra hungersnød. Silda ble drevet inn i fjordene av hvalen, trodde alle. Før hadde hvalen holdt seg 10-12 mil fra land.

Moldes byvåpen - Klikk for stort bilde


 

Fant du det du lette etter?