Byvåpen/kommunevåpen

Byvåpen/kommunevåpen

Last ned

Regler for bruk

  • Byvåpenet skal som hovedregel bare bli brukt av avdelinger, enheter, og kommunale- og interkommunale foretak i Molde kommune. Det kan bli brukt alene, i kombinasjon med kommunens grafiske elementer, eller sammen med andre byvåpen og øvrige logoer der det er relevant.
  • Andre institusjoner eller virksomheter som ønsker å bruke byvåpenet, må innhente tillatelse fra kommunen før bruk. Byvåpenet skal aldri benyttes i markedsføringen av bestemte varer og tjenester, men det kan gis dispensasjon i særskilte tilfeller (for eksempel suvenirer, merker og medaljer).
  • Misbruk av byvåpenet er forbudt, og kan medføre anmeldelse. Bruk av byvåpenet på digitale og trykte flater som ikke er godkjent av kommunen og/eller som kan bidra til å mislede publikum, er å betrakte som misbruk.
  • Det er en forutsetning at hele byvåpenet blir gjengitt i korrekt form og i henhold til reglene i denne profilhåndboken.
  • Rådmannen har fullmakt til å håndheve reglene og avgjøre søknader om dispensasjon.

Historien til byvåpenet

Den vannsprutende hvalen i kommunens byvåpen symboliserer jag av sild inn i fjordene.

Da Molde fikk byprivilegium i 1742 hadde silda i noen år berget folk i Romsdal fra hungersnød. Silda ble drevet inn i fjordene av hvalen, trodde alle. Før hadde hvalen holdt seg 10-12 mil fra land.

Moldes byvåpen - Klikk for stort bilde


 

Fant du det du lette etter?