Stiftelsen Molde Ungdomsboliger

Stiftelsen Molde Ungdomsboliger

  • Adresse: Postboks 2036, 6402 Molde
  • Besøksadresse: Strandgata 5, MOBO, 6415 Molde
  • Telefon: 71 25 93 00

Stiftelsens formål er å skaffe boliger (evt. servicebygg) ved oppføring eller erverv, samt drift av bolighus for tidsbegrenset utleie uten eget økonomisk formål.

Formålet er videre å leie disse boligene ut fortrinnsvis til personer som i en viss livsfase ikke har inntekter til å kjøpe egen bolig, men som senere kan være i stand til det.

Markeds- og juridisk informasjon